ارتباط با ما

دبیرخانه نمایشگاه پست اکسپو

آدرس: تهران، فاطمی، میدان گل ها، خیابان گل ها، خیابان مرداد پلاک 12 واحد 2

کد پستی:                     1413984144

تلفن :                4-88334053 - 021

فکس : 4-88334053 - 021 داخلی 107

ایمیل:          info@iranpostexpo.ir