استقبال ایرلاین های بین المللی از نمایشگاه صنعت پست


1402/3/2به گزارش دبیرخانه نمایشگاه صنعت پست، تجارت الکترونیک و لجستیک هوشمند ایرلاین های بین المللی و شرکت های مرتبط با پست هوایی نظیر کویت ایرلاین و ایرلاین روسیه با اخذ غرفه در نمایشگاه صنعت پست حضور خواهند داشت. خطوط هوایی نقش ویژه و موثری در انتقال مرسولات پستی دارد و پست هوایی امروزه پلی میان کشورها برای انتقال سریع مرسولات است.

تقریباً 320.4 میلیارد نامه و اقلام پستی هر ساله در دنیا ارسال می شود و پست هوایی نقش اساسی در تحویل آنها دارد. در حالی که ارتباطات الکترونیکی باعث کاهش تعداد نامه‌های ارسالی می‌شود، به لطف تجارت الکترونیک روزانه بسته‌های بیشتری تحویل داده می‌شود.

نمایشگاه صنعت پست، تجارت الکترونیک و لجستیک هوشمند با توجه به اهمیت خطوط هوایی در توسعه خدمات پستی و لجستیکی سهم ویژه و مهمی را برای این موضوع و شرکت های مرتبط با آن در نظر گرفته است.