نخستین نشست کمیته اجرایی نمایشگاه صنعت پست


1401/12/23کمیته اجرایی نمایشگاه صنعت پست به ریاست مهدی چمن زاد تشکیل شد. 
به گزارش دفتر ارتباطات وامور بین الملل شرکت ملی پست با حضور قادری و چمن زاد اعضای هیئت مدیره، احمدی، غضفری و فتاح معاونان مدیرعامل، بای سرپرست دفتر ارتباطات و امور بین الملل و رحیمی معاون دفتر ارتباطات و امور بین‌الملل نخستین نشست کمیته اجرایی نمایشگاه صنعت پست برگزار شد.
در این نشست نحوه برگزاری و حضور تمام ارکان اکوسیستم پستی این رویداد مورد بررسی قرار گرفت.
ایجاد جذابیتهای مردمی، نمایش خدمات و صنایع وابسته چرخه پست کشور، حضور شرکتهای دانش بنیان و مراکز نوآوری، ارائه آخرین دستاوردها در حوزه پست از جمله مواردی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.
نمایشگاه بین المللی صنعت پست با هدف معرفی اکو سیستم پست کشور برای اولین بار در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ در مصلای تهران و با مشارکت دستگاه ها، مراکز و بنگاه های مرتبط برگزار می‌شود