* قیمت ها بر حسب تومان می باشد.

* برای دریافت فایل PDF دستور العمل ها و مقررات ساخت غرفه و توضیحات تکمیلی اینجا کلیک کنید.

* برای دریافت فایل PDF فرم های الزامی اینجا کلیک کنید.


ثبت نام در نمایشگاه