سیستم های لجستیک هوشمند

خدمات تحویل و ارسال بسته های پستی

رباتیک و هوش مصنوعی

حمل و نقل پستی و روش های نوین تحویل مرسوله

ناوگان بدون آلایندگی

اینترنت اشیاء

سورتینگ پیشرفته

ردیابی و ترکینگ پستچی و مرسوله

تجارت الکترونیک و خدمات پستی

باکس های رمزنگاری شده (POUD)

خدمات الکترونیک و تحول پیشخوان های پستی

تحویل بسته های بدون سرنشین

چاپ و بسته بندی های متنوع اتوماسیون و سامانه های پستی

ارسال مرسولات بین المللی